The Self Design Academy (NL)

All That Is Solid Melts Into Air (2020)

PARADYME

Foto door Boudewijn Bollmann

We consumeren visuele media niet alleen massaal, we reageren er ook op en produceren en distribueren ze continu zelf. Onze likes, shares, memes, reacties, clips en tags zijn een welkome bijdrage aan de online aanwezigheid van beroemdheden, politici en modemerken. Zij spelen in op de gratis arbeid van de prosumer door hun branding strategieën af te stemmen op meme-baitwaarde, deelbaarheid en de mogelijkheid om beelden te framen en reframen. In de bijna onontkoombare en eindeloze reproductie van beelden op onze telefoons geven we elke dag vorm aan onze identiteit en onze eigen versie van massacultuur, terwijl we worden ingezet om hypes te creëren voor een ander.

Door statements uit de digitale wereld te projecteren op onze kleding, toont All That Is Solid Melts Into Air hoe grenzen tussen politiek, sociale klasse, eigendom en authenticiteit verdwijnen. Het ontvoert de kijker naar een constellatie van verschillende niveaus van het zelf: het “individuele zelf”, de “ander-zelf” en de “Ander”, die elk hun eigen daden en verantwoordelijkheden onder ogen moeten komen.

Face Filter via Instagram @paradyme_zone 

Over PARADYME

PARADYME is een Praktijk voor Visuele Cultuur die vanuit Amsterdam en Berlijn werkt op het gebied van creative direction en consulting, visuele strategieën en design, en artistiek en cultureel onderzoek. 

Vanuit een eclectische achtergrond in design, kunst en sociaalpsychologisch research heeft PARADYME een unieke zienswijze ontwikkeld om de hedendaagse visuele (sub)cultuur niet alleen als concept, maar ook in verschillende contexten te onderzoeken, zoals de invloed van nieuwe technologieën, identiteit, sociale waarden, ethische implicaties, de manier waarop deze visuele cultuur dominante geloofssystemen weerspiegelt en haar vermogen om deze te transformeren. 

Voor hun projecten, in opdracht of zelf-geïnitieerd, gebruikt PARADYME diverse cross-disciplinaire, collaboratieve en multimedia formats, zoals grafisch ontwerp, interactieve kunstwerken en on- of offline ruimtes, om visuele verhalen te creëren die de toeschouwer uitnodigen voor een subjectieve ervaring van persoonlijke introspectie.