The Self Design Academy (NL)

LIMB-O (2020)

Marlot Meyer

Om mondiale problemen in samenhang te begrijpen en er adequaat op te reageren, moeten we volledig in het hier en nu zijn. Maar hoe kunnen we werkelijk aanwezig zijn, als ons lichaam op een stoel zit terwijl onze geest door het scherm is weggeglipt naar alternatieve werelden? Ons lichaam en onze geest, en daarmee onze relatie met de wereld, zijn uit balans. De interactieve media-installatie LIMB-O richt de aandacht op de krachten en dialogen die zich voordoen in ons lichaam en de fysieke en technologische wereld om ons heen. Dit creëert een ruimte waar onze intuïtie wordt aangemoedigd om ons een zetje te geven in de richting van een breder scala aan mogelijke ervaringen. Technologie kan een nieuw soort waarneming bieden: een genetwerkte, gemeenschappelijke, reizende kennisvorming, die ons er uiteindelijk aan herinnert dat we eigenlijk al weten. 

Als bezoeker kun je, zowel off- als online, de interactie aangaan met de installatie. Wanneer de kunstenaar aanwezig is, word je onderdeel van een groter geheel waarin jouw handelingen haar lichaam in beweging kunnen zetten. Het is onmogelijk om specifieke acties of reacties aan te wijzen, aangezien alles verweven is en met elkaar communiceert via livestreaming platforms, microprocessors, ventielen, samengeperste lucht, buizen, aanraaksensoren, opblaasbare objecten, lichamen, elektrische impulsen en het internet. Wanneer dit besef begint te dagen, verdwijnt het onderscheid tussen wat we doen en wat er met ons gebeurt. We zien menselijk gedrag niet langer als een reactie op druk uit de omgeving, en begrijpen dat het gedrag van de omgeving juist onlosmakelijk met ons is verbonden. 

Foto door Boudewijn Bollmann

Over Marlot Meyer

Marlot Meyer is een interactieve mediakunstenaar, wier inspiratie en energie voortkomen uit haar persoonlijke ervaringen van een jeugd in Kaapstad, Zuid-Afrika, en het merkwaardige contrast tussen dat leven en de gemedialiseerde wereld waarin en waardoor we tegenwoordig leven en communiceren. Als recent afgestudeerd kunstenaar aan de bachelor Interactive / Media / Design van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, gebruikt ze haar speelse benadering van technologie als stuwende kracht om digitale media te begrijpen en gebruiken in haar werk. Ze kijkt er niet naar als een programmeur, maar als een objectmaker en communicator, voor wie technologie een middel is. Haar creatieve proces is intuïtief, met als doel een ervaring te creëren waarin vragen niet beantwoord hoeven te worden, maar eerder verkend, verbreed en verbonden. Door intens te werken met zowel fysieke als digitale media, het lichaam en de omgeving, kan ze de grenzen en liminale ruimte tussen de twee onderzoeken, en anderen uitnodigen om hun eigen lichaam te verkennen middels haar werk. 

Foto door Boudewijn Bollmann